Dokter Philippe Mondet

De algemene filosofie van de praktijk- onze benadering van het onderzoek

Ieder van ons krijgt bij de geboorte een basiskapitaal aan leven mee waarvan de duurzaamheid  afhankelijk is van talrijke en diverse factoren: erfelijkheid, gedrag, beroep, gewoontes, milieu, verkeer, toeval…Zelf hebben wij voor een gedeelte onze eigen toekomst in handen, voor een ander deel echter niet.

Waar wij wel iets kunnen aan doen is zo gezond en zo gelukkig mogelijk functioneren en daarin staan naast familiale en beroepsomstandigheden vanzelfsprekend medische aspecten op een belangrijke plaats.

Evenwicht en mate zijn de centrale begrippen die helpen om van een lang, gezond en gelukkig leven te genieten.En de wetgeving in België voorziet zelfs mogelijkheden om Uw exit zelf te bepalen: U beslist dus grotendeels zelf wat er al dan niet gebeurt.

Met centen wil U toch ook zoveel mogelijk genieten van een goede opbrengst en rente? Er is geen enkele reden waarom
dat met Uw gezondheidskapitaal anders zou zijn.

De huisarts staat  met zijn kennis en ervaring centraal in de begeleiding van Uw mentale en fysische gezondheid, mogelijk hebt U trouwens hem of haar Uw globaal medisch dossier toevertrouwd, en gelijk heeft U.

Samen met Uw arts, huisarts of specialist, kan U alle kansen in Uw voordeel aanwenden door te kiezen voor preventie, waarin gezonde voeding en beweging een belangrijke plaats hebben, roken en overmatig alcoholgebruik worden vermeden,  op een evenwichtig dieet wordt gelet, U voldoende lichaamsbeweging heeft, U weet wel…

En als u toch ziek wordt en de alarmbel rinkelt wil U toch snel worden geholpen?

Buiten de fysische medische aspecten is de goede balans van Uw mentale conditie minstens even belangrijk: goede sociale contacten, voldoende ontspanning in een goede mix van werk en positieve stress bv.

Radiologie en Medische Beeldvorming maken samen met andere diagnostische tools een essentieel onderdeel uit van het behoud van Uw globaal gezondheidskapitaal.

De aanpak van een probleem vergt immers een correcte diagnose vooraleer Uw behandelende arts zonodig ook de
adequate behandeling kan opstarten.

Het koele technische aspect van de radiologie kan versoepeld worden door een persoonlijke benadering, die best
begint bij een punctuele afspraak, een respectvolle opvang en een bespreking van Uw onderzoeksresultaten met de Radioloog: als U de dienst verlaat hebt U recht op een eerlijk antwoord, voor zover U dat wenst natuurlijk:  discretie wordt gerespecteerd!

Let wel, de Radioloog kan, mag en wil Uw behandelende arts niet vervangen, maar U heeft recht op de waarheid en
eerlijk duurt het langst: wie dit niet waardeert kiest best voor een onpersoonlijke optie.

Radiologische diensten zijn overal beschikbaar voor U, ons land is wat dat betreft internationaal nog steeds een topper, met korte tot onbestaande wachttijden, goede machines, een goede opleiding van artsen en personeel.

In onze dienst in Liedekerke willen wij een humane, goed onderbouwde brugfunctie vervullen tussen U, de belangrijkste speler, Uw verwijzende arts en de 2de lijnszorg, specialistische geneeskunde die zowel privé als in ziekenhuisverband beschikbaar is. U kan ook terecht in de omgevende privaat gevestigde diensten en de ziekenhuizen van de regio.

Maar voor wat hoort wat: onze inzet voor U en Uw arts is zeer sterk, als ook U de dienstverlening weet te waarderen.

Tijdig op Uw afspraak aanmelden, tijdig afmelden als U de afspraak niet kan nakomen zijn elementaire eleefdheidsregels die U en andere patiënten ten goede komen.

Tijd is een kostbaar bezit, misschien wel het allerkostbaarste: elke dag, elke minuut komt nooit terug, nutteloos wachten is dus moeilijk aanvaardbaar, voor U en voor ons. Maar aan iedere bijzondere dienstverlening hangt een prijskaartje.

Dr. Mondet is niet geconventioneerd omdat een gepersonaliseerde service wordt nagestreefd, vergelijkbaar met de optie van een eenpersoonskamer in een ziekenhuis: dit betekent dat U wel een ziekenfondsattest (getuigschrift voor verstrekte zorgen in het jargon) krijgt bij elk onderzoek dat rechtmatig is aangevraagd door een arts conform de wetgeving van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit), de terugbetaling gebeurt volgens de officiële tarieven. De eventuele supplementen zijn ten uwen laste, ze zijn echter zoveel als mogelijk beperkt en houden rekening met de bijzondere eisen van Uw arts of Uzelf (dringendheid, keuzes in de raadplegingsuren): zowat iedereen wil zo snel mogelijk worden onderzocht.

Supplementen worden aangewend om de techniek optimaal te houden, alle investeringen houden bovendien rekening met een lokale verankering, zo wordt er gestreefd naar de beste en veiligste technische omstandigheden.

Hierbij speelt de ecologische balans een cruciale rol: tenzij uitzonderingen werken wij digitaal, filmloos en
vervuilen wij niet: geen lozing van producten, minimaal electriciteitsverbruik, maximaal gebruik van de mogelijkheden van internet.

Vanaf april 2012 zal in principe elk onderzoek dat hier wordt uitgevoerd beschikbaar zijn voor u, uw huisarts, uw kinesist, uw ziekenhuisarts dankzij  een unieke beveiligde code. Het zal aldus ten allen tijde consulteerbaar zijn op het internet via een zg. CLOUD-systeem.

Eens U voor uzelf heeft beslist om in onze dienst te worden opgevolgd bent U verzekerd van een totale inzet: alles wat technisch en menselijk mogelijk is wordt gedaan om U een optimaal onderzoek en een goede ondersteuning te verzekeren: wat kan men zich méér wensen?

U hebt ook de mogelijkheid om uw afspraak zelf online te boeken via onze website.

Onze grootste betrachting en  fierheid is U te bejegenen zoals wij het voor onszelf zouden wensen, hopelijk wordt dit ook naar waarde geschat. Mocht u toch de aanpak niet waarderen, dan bestaan er alternatieven, u kiest.

U zal merken dat de dienst regelmatig enkele dagen sluit, meestal gaat het om wetenschappelijk verlof, want
permanente bijscholing is essentieel, maar soms moeten ook onze batterijen een oplaadbeurt krijgen: wie goed en lang wil reizen spaart zijn paard, en dus is regelmatige rust even belangrijk om U met frisse energie te kunnen verderhelpen.

De verlofperiodes worden aangekondigd op de website, een regelmatig bezoekje is dus wel aan te raden.

Er is tegenwoordig héél wat stof opgewaaid omtrent P4Q, wat staat voor pay for quality: Wij trachten U zo weinig mogelijk
P en zoveel mogelijk Q te geven.

Dr.MONDET