Dokter Philippe Mondet

De medische expertises

1. Voor zover wij over de correcte gegevens beschikken en het slachtoffer zich aanbiedt op de voorziene dag en uur
2. Voor zover de technische onderzoeken kunnen plaatshebben binnen een normale termijn (CT, NMR, echodoppler!)
3. Voor zover geen inliggende verlofperiodes de werking vertragen
4. Voor zover de bundels tijdig beschikbaar zijn

Is het dossier in principe op uiterlijk ca 4-6 weken afgewerkt.

Het wordt via e-mail overgemaakt en nogmaals afgedrukt op 2 of 3 exemplaren indien gewenst.

Geef duidelijk aan of een exemplaar van het dossier naar een andere collega moet worden opgestuurd.