Dokter Philippe Mondet

DE WERKWIJZE VAN DE DIENST

Uitsluitend na afspraak.

Patiënten zonder afspraak of dringende gevallen worden gezien in functie van de mogelijkheden van de consultaties, zij hebben nooit voorrang op ingeschreven patiënten.

Tenzij uitzondering wordt het gevraagde onderzoek meegegeven met de patiënt.

De beeldvorming wordt in functie van het onderzoek bewaard op onze PACS (centraal beeldarchief), de verslagen op RIS.

U kan de beelden van de onderzoeken van uw patiënten consulteren via de codes aangegeven op de verslagen.
Artsen die een account hebben bij PacsOnWeb beschikken automatisch over alle info via het internet en hoeven de codes dus niet telkens in te voeren: de lijst van de patiënten verschijnt automatisch, gewoon aanklikken volstaat.
De account is gratis!
 
Hebt u nog geen account bij POW? Contacteer Mevrouw Ling op ons gekend e-mail adres info@radiologiedrmondet.org
Artsen die het verslag ook krijgen via electronische weg,  bekomen altijd ook een gedrukt exemplaar van het verslag, soms worden meerdere exemplaren overhandigd (kiné, adviserend geneesheer etc.)

De patiënt bekomt de nodige attesten en betaalt contant, via Bancontact/Mistercash, VISA of Amexco.

Sedert 1 februari 2015 wordt uw e-Health box automatisch gevoed met de verslagen van de onderzoeken.

Hebt u nog geen e-Health box registratie dan kan u zich gratis registreren via het tel nr 02/600 40 40.

U wenst een advies in expertise?

Hiervoor neemt U best zelf contact op met Dr. MONDET.
Indien U een patiënt hiervoor verwijst zal een honorarium conform een normaal uurloon in expertise worden aangerekend.

Algemene bepalingen

Er wordt met aandrang gevraagd om alle gegevens van het slachtoffer die het voorwerp uitmaakt van een expertise zo volledig mogelijk te verstrekken.
Dit moet vergissingen vermijden maar vooral de procedures bespoedigen.

BELANGRIJK

AUB vermelden:

  • Naam en voornaam met correcte spelling  conform de identiteitskaart
  • Geboortedatum
  • Juiste adres
  • Tel en/of GSM
  • E-mailadres van slachtoffer (zéér belangrijk!)
  • De nodige klinische gegevens vermelden met datum van de feiten (eventueel copie van Uw 1ste verslag)
  • Zijn bijzondere maatregelen noodzakelijk ? bv. Rolstoelpatiënt, blindheid etc.
  • Type procedure: verzekering, MME, Gerechtelijke.
  • Datum van volgende zitting indien gekend.
  • Uw persoonlijk e-mailadres

U bekomt via fax of e-mail een copie van de oproepingsbrief die wij naar het slachtoffer sturen, waarop de afspraken staan vermeld. Dit geeft U een indicatie van de vordering van de werkzaamheden en bevestigt tevens de ontvangst van Uw opdracht.

Zorg ervoor dat de bundels, indien een studie wordt gevraagd, beschikbaar worden gesteld binnen een redelijke termijn, eventueel moet betrokkene zijn bundel zelf opvragen in het ziekenhuis: sommige ziekenhuizen weigeren de overdracht zonder schriftelijke volmacht van de patiënt.