Dokter Philippe Mondet

DE MAMMOGRAFIE EN ECHOGRAFIE

Onze mammografische eenheid beschikt sedert november 2015 over een volledige vernieuwde installatie .

De nieuwe DR mammograaf is een full digital systeem dat tegemoet komt aan de strengste eisen op gebied van stralingsbelasting, met een uitzonderlijk niveau van radiografisch detail, uitgerust met een bijzondere mogelijkheid tot tomografische studie (tomosynthese), en dit met een comfort voor de patiënte die een nieuwe standaard betekent in de beeldvorming.

  

Deze nieuwe installatie heeft de opstart mogelijk gemaakt van het CSI

Centrum voor Senologische Investigatie.

Een folder met de keuzemenu's van de onderzoeken is beschikbaar voor de patiënten die consulteren.

CSI menu 1: screening: mammografie alleen

voorwaarden:

U bent tussen 49 en 69 jaar oud - U hebt geen enkele klacht, u voelt niets abnormaals

U bent in orde met uw ziekenfonds

meebrengen:

oproepingsbrief van het "Vlaams Bevolkingsonderzoek naar borstkanker"

Identiteitskaart - Klevertje ziekenfonds - naam, adres en RIZIVnummer van uw arts


CSI menu 2: basic: mammografie + echografie

voorwaarden:

Elke leeftijd komt in aanmerking

meebrengen: Aanvraagformulier van uw arts - Identiteitskaart - klevertje ziekenfonds

De combinatie mammografie (accuraatheid 92%) met echografie (7%) geeft u een hoge graad van zekerheid van de toestand op het ogenblik van uw onderzoek.

CSI menu 3: premium: mammo/echo/tomosynthese

voorwaarden identiek aan menu 2

De combinatie van de 3 onderzoeken geeft u de hoogste mate van zekerheid.

Lees hierna meer over de TOMOSYNTHESE


WAT IS TOMOSYNTHESE ?

 

Tomosynthese is een bijzondere bijkomende techniek die toelaat, in dens en moeilijk interpreteerbaar klierweefsel, een betere evaluatie te maken van een focaal letsel, bv. een verdacht knobbeltje.

In de USA is de techniek al uitgebreid van toepassing, vanwege een hogere accuraatheid van 54%.

In Europa en meer specifiek in ons land vindt de techniek ingang, maar er bestaat momenteel nog geen terugbetalingscode.

Onze machine is reeds uitgerust met de nodige software en kan deze techniek nu reeds toepassen.

 

IS DE MAMMOGRAFIE NUTTIG? OORDEEL ZELF... 

Er zijn in ons land ongeveer 9400 nieuwe gevallen van borstkanker per jaar, exact 10 x het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer: U kent ongetwijfeld wel iemand in Uw omgeving of familie die  rechtstreeks of onrechtstreeks met borstkanker werd geconfronteerd: 1 op de 9 vrouwen krijgt tijdens haar leven een borstkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen: 36% !!!

Mammografie is veruit het meest betrouwbaar onderzoek voor vroege detectie van borstkanker, waarbij de screening een onmiskenbare rol speelt.

Mammografie alléén detecteert ca 90-92% van alle borstkankers, de score verbetert als ook een echografie wordt uitgevoerd in specifieke gevallen: score tot 98%.

NMR (magnetische resonantiescanner) is géén eerstelijnsonderzoek: hoewel zeer gevoelig is het weinig determinerend in de diagnose, het kan wel een hulpmiddel zijn, vooral dan in opvolging van een gekend letsel.

Hoe vroeger een verdacht letsel wordt gedetecteerd, hoe groter de kans op een goede behandeling en een gunstige prognose.

VAAK GESTELDE VRAGEN ZIJN

Op welke leeftijd moet ik mijn eerste onderzoek ondergaan?

Vraag raad aan uw vertrouwensarts, huisarts of gynaecoloog: er bestaat geen algemene regel.

1 borstkanker op 4 (23%) komt voor tussen 20 en 49 jaar.
1 borstkanker op 2 (47%) komt voor tussen 49 en 69 jaar.
1 borstkanker op 3 (30%) komt voor na 70 jaar.

Als men een knobbel of een verharding voelt in de borst is het geraadzaam om bij een jonge vrouw in een eerste tijd een gericht echografisch onderzoek te plannen: een mammografie zal vanwege de hoge dichtheid van het klierweefsel soms minder accuraat zijn.

In de Verenigde Staten start men met een eerste mammogram op 45 jaar, maar bij verdacht letsel vroeger.

Moet het onderzoek jaarlijks of 2-jaarlijks gebeuren?

Om intervalkankers (een kanker die optreedt tussen 2 screenings in) uit te sluiten opteert men                      veiligheidshalve steeds vaker voor een jaarlijks onderzoek, ook omdat de nieuwe digitale toestellen zo veilig zijn dat  nu geen enkele borstkanker meer wordt veroorzaakt door de onderzoeken zelf.

  • Intervalkankers zijn bovendien vaak zeer agressief van aard en dus potentieel gevaarlijker.
  • De screening gaat door om de 2 jaar en dient om vrouwen te onderzoeken die geen enkele klacht vertonen, zoniet gaat men over tot de diagnostische mammografie.
  • Indien u een normaal screeningsonderzoek hebt gehad kan u in principe 2 jaar wachten, tenzij u ondertussen iets abnormaals zou vaststellen, dan is een nieuwe mammografie met echografie zeer aan te bevelen.

Is de mammotest of mammoscreening (gratis borstonderzoek van de Vlaamse Gemeenschap tussen 49 en 69 jaar voldoende en moet ik mijn oproep beantwoorden?

Het is een goed instrument om borstkanker vroegtijdig op te sporen, maar het heeft beperkingen:                vraag raad aan uw huisarts, gynaecoloog of radioloog. U bent niet verplicht de screening te laten uitvoeren: u mag uw arts vragen een vollediger onderzoek voor te schrijven, er zijn ook geen beperkingen in de tijd. Het staat u steeds vrij om het onderzoek te weigeren.

Bestaat er een test die de genetische (familiale) risico's inschat?

Er gaan méér en méér stemmen op om alle vrouwen gratis te laten testen op dergelijke genetische voorbeschiktheid, zodat men deze vrouwen nog beter zou kunnen opvolgen. De testen bestaan, vraag raad aan uw arts: weet echter dat minder dan 1 borstkanker op 10 van "erfelijke"  oorsprong is

Is het onderzoek gevaarlijk? Kan ik hierdoor borstkanker krijgen?.Volstaat echografie niet?

Neen, met de moderne digitale mammografie van de laatste generatie is de stralingsdosis zo klein              dat geen enkel risico bestaat op het ontwikkelen van borstkanker door het onderzoek.

De echografie alleen is onvoldoende: voor dens of verdacht weefsel zijn beide onderzoeken complementair.

DE (GRATIS) MAMMOSCREENING

De Overheid biedt de bevolking tussen 49 en 69 jaar een 2-jaarlijkse (gratis) screening aan met mammografie in de daarvoor erkende diensten.

U dient wel in orde te zijn met uw ziekenfondsbijdragen.Indien dit niet het geval is gaat uw onderzoek niet door.

Ook indien u klachten heeft of iets voelt of denkt te voelen is de screening niet van toepassing en wordt u ingeschakeld in de "diagnostische mammografie", waarvoor wij u direct een afspraak geven.

Onze dienst is erkend voor de mammoscreening.

U dient bij het nemen van een afspraak op eigen initiatief duidelijk te vermelden dat het gaat om een screeningsonderzoek.

OPGELET!

Bij screeningsonderzoeken wordt Uw onderzoek doorgestuurd voor 2de lezing naar de VUB.
De radioloog kan en mag u geen enkele informatie geven betreffende het resultaat.
Er wordt geen aanvullende echografie uitgevoerd.

VOORBEREIDING

Hebt U reeds een dossier van mammografie dan brengt U dit best mee.
Er is geen bijzondere voorbereiding vereist:  het onderzoek gebeurt best 8-10 dagen na het begin van de menstruatie indien van toepassing.

VOORZORGEN

Vermijd het gebruik van body lotion en schoonheidscrêmes die soms storende deeltjes bevatten en de interpretatie van het onderzoek kunnen hinderen.
Verwittig de radioloog indien U borstprotheses heeft.

IS HET ONDERZOEK LANG EN PIJNLIJK?

Het onderzoek duurt echt niet lang, er worden 2 opnames per borst uitgevoerd onder technisch noodzakelijke compressie, deze kan soms wat last veroorzaken, afhankelijk van het type borstweefsel, meestal valt dit wel mee.

De nieuwe apparatuur is gericht op een maximaal comfort voor de vrouw.